สถาบันฝึกอบรม

 

จากการสร้างและเทรนเทรดเดอร์ของเราอย่างต่อเนื่อง คุณสมบัติสาคัญของ เทรดเดอร์ที่ประสบความสาเร็จ คือ ความ อดทนสูง คิดเชิงบวก พร้อมเปิดใจแม้รู้สึกยากลำบาก และให้ความสาคัญกับกระบวนการ มากกว่าเพียงผลลัพธ์

หากคุณคิดว่ามีคุณสมบัติดังกล่าวอย่างเต็มเปี่ยม เราพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีความตั้งใจเป็นเทรดเดอร์อาชีพอย่างแท้จริงได้มีโอกาสยื่นสมัคร เพื่อทดลองเรียนรู้ระบบเทรด และการบริหารความเสี่ยงของเรา โดยต้องผ่านการประเมิน, สอบ, เข้าใจ ระบบบริหารความเสี่ยงของเราอย่างเคร่งครัด

ทางเรายังสามารถให้ทุนฝึกอาชีพเทรดเดอร์สำหรับผผู้ด้อยโอกาสต่างๆ อาทิ ผู้พิการ, ผู้ยากไร้, ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เป็นต้น

ผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมให้ติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทางหน้าเว็บไซต์นี้  เฟซบุ๊ค MudleyGroup  และทาง ยูทู๊บ Mudley Channel

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการเรียนรู้และการสอบในระบบของเรา ผลการสมัครเข้าฝึกอบรม พิจารณาโดยคณะกรรมการ Mudley ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

Copyright@2016 MUDLEY