ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของพอร์ท Alpari PAMM Account ซึ่งผ่านการตรวจสอบทางบัญชีและมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน:
 http://alpari.com/en/investor/pamm/332093/

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ Riccio Investment Limited บริหารโดยมัดเล่:
http://www.riccio-investment.com/pastperformance.html

ข้อควรทราบ: ผลการดำเนินงานย้อนหลังไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Copyright@2016 MUDLEY